De wereld waarin we leven kent veel maatschappelijke uitdagingen.

Het verbeteren van gezondheidszorg, een focus op duurzame energie en van de wereld een veiligere plek maken. De ontwikkeling van chips drijft wereldwijde innovatie. Daarom wordt in het CITC (Chip Integration Technology Centre) een nieuwe generatie chips ontwikkeld. Geïntegreerde chips die kunnen rekenen, meten en communiceren. Tegelijkertijd. En meer. Chips die slimme oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen. Dat is waar het CITC voor staat: Integration for Tomorrow.

Wat gebeurt er bij CITC

Beeld: Fotowerk

Beeld: Fotowerk

Chips zorgen voor wereldwijde innovatie. Zonder chips kunnen we niet leven in ‘slimme’ huizen, rijden in zelfrijdende auto’s of communiceren via het 5G-netwerk. CITC implementeert de chiptechnologie die noodzakelijk is om de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden.

Een nieuwe generatie chips

Op dit moment zijn de mogelijkheden van chips beperkt tot berekenen, meten of communiceren.

Daarom wordt bij het CITC een nieuwe generatie chips ontworpen: geïntegreerde chips. Door integratie van verschillende modules en functies in één verpakking, kunnen chips op nieuwe manieren gebruikt worden. Chiptechnologie bracht ons tot  vandaag, de mogelijkheden van morgen zijn spectaculair. Een slimme samenleving was nog nooit zo dichtbij.

Brug naar de toekomst 

Een andere uitdaging van de Nederlandse halfgeleiderindustrie is het omzetten van academische kennis naar marktklare producten.

Het verschil is groot tussen een PhD’er die in vier jaar tijd één prototype bouwt en een multinational die dit op een schaal van miljoenen doet.. Dit gat wordt ook wel de ‘Valley of Death’ genoemd. CITC is een open innovatiecentrum waar kennisinstituten en bedrijven hun kennis delen, een plek waar academisch onderzoek leidt tot technologische innovaties. Zo creëert CITC een ‘Bridge tot the Future’, in plaats van een ‘Valley of Death’ en worden academische resultaten omgezet naar marktklare concepten.  

 

Menselijk kapitaal 

De halfgeleiderindustrie wordt uitgedaagd menselijk kapitaal aan te trekken.

CITC wordt een centrum waar nieuw talent zicht kan ontwikkelen. Studenten krijgen de kans bij te dragen aan vraagstukken rond Chip Integratie, terwijl zij ervaring opdoen in verschillende aspecten van de chipindustrie.

Naast strategisch denken, moeten er ‘dingen gedaan en gemaakt’ worden. Dit resulteert in verschillende activiteiten voor universitaire, hbo-en mbo-studenten. Niet alleen uit Nijmegen of Nederland, maar wereldwijd. CITC is een educatiecentrum én magneet voor menselijk kapitaal, voor alle niveaus van onderwijs en alle nationaliteiten.    

CITC & Photonics

CITC onderzoekt de mogelijkheden van de implementatie van fotonica in microchips. Deze innovatie gebruikt licht, in plaats van elektronen, voor het verwerken van data. Licht beweegt sneller dan elektronen en maakt het daarom mogelijk hogere datasnelheden te bereiken tegenover relatief lage energiekosten. Fotonica-onderdelen, -instrumenten en -technieken worden al in veel sectoren gebruikt. Ze worden ook beschouwd als de drijvende kracht achter innovatie. Economisch én sociaal gezien, brengt fotonica veel mogelijkheden met zich mee en is van grote waarde voor de Nederlandse chipindustrie.

 

De toekomst met CITC

Onze samenleving verandert. Onze toekomst is duurzaam en slim. Chiptechnologie is de sleutel tot toekomstige innovaties. De toekomst wordt gecreëerd bij CITC.

Slimme energie 

Nieuwe technologieën combineren met nieuwe materialen kan het energieverbruik van elektronische apparaten drastisch verminderen. Dit is hard nodig, gezien het feit dat het kijken van één uur film op je smartphone per week meer energie verbruikt op jaarbasis dan twee koelkasten samen.

 

Slimme mobiliteit 

Elektrische auto’s (zoals Tesla) en elektrische bussen (VDL) kunnen alleen worden doorontwikkeld wanneer ‘high-power’ chips worden ontwikkeld die grote energiegolven aankunnen zonder energieverlies te lijden. Zelfrijdende auto’s kunnen niet snel en veilig communiceren zonder een 5G- netwerk. Om dit te ontwikkelen zijn nieuwe en efficiënte chips onmisbaar.

 

Slimme zorg 

Nieuwe chips maken nieuwe oplossingen mogelijk op het gebied van zorg. Patiënten hoeven niet langer altijd naar het ziekenhuis, omdat kleine apparaten gezondheid thuis kunnen bijhouden en meten. Health & High Tech startup Enzyre ontwikkelde (samen met NXP en Sencio) een geïntegreerde chip die het mogelijk maakt voor patiënten om zelfstandig een coagulatietest af te nemen.

 

Slimme landbouw en voedsel

De toekomst van de agrarische en voedselsector ligt in slimme landbouw. Digitale technologieën zoals robotica en sensor technologie spelen een cruciale rol in deze toekomst. Denk aan dataverzameling door sensoren met microchip technologie en precisie-landbouw door een combinatie van GPS, ICT en robotica. Allemaal voorbeelden van innovaties die leiden tot de landbouw- en voedselsector van de toekomst. 

Wie is erbij betrokken

Chiptechnologie ontwikkelen kun je niet in je eentje. Daarom werkt CITC samen, in de vorm van een Triple helix-model: overheden, bedrijven en kennisinstituten werken samen aan een nieuwe generatie chips. De activiteiten van het CITC worden gesteund door een groot ecosysteem:

Partners

Deelnemende Bedrijven

Deelnemende Kennisinstellingen

Overheid

Contact

CITC

Transistorweg 7
6534 AD Nijmegen

Barry Peet
T: +31 (0)6 42 47 49 89

Routebeschrijving

Inschrijven nieuwsbrief